De vereniging heet u van harte welkom op onze site.


Wij houden ons al sinds 1951 op serieuze wijze bezig met EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) in de gemeente Veendam/Wildervank. Hierbij vervullen we een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de samenleving in onze gemeente.
Onze leden ervaren de vereniging als een gezellige en betrokken club van enthousiaste mensen die dit allemaal op vrijwillige basis doen.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. U hoeft niet meteen te denken aan verfrommelde auto's en gillende sirenes. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of op het sportveld: een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij moet doen. Of iemand verslikt zich, of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien, maar zonder snelle en goede hulp kan hulp te laat zijn.
Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben al het eenheidsdiploma EHBO. Ze hebben een cursus gevolgd en een examen gedaan; door jaarlijkse vervolglessen houden zij hun kennis en vaardigheden op peil. Als u er zeker van wilt zijn dat er een EHBO'er in de buurt is als er wat gebeurt, dan zou u zelf een cursus kunnen volgen. Deze site wijst u de weg naar het enige van staatswege erkende EHBO diploma, dat u kunt behalen of behouden door het volgen van een cursus bij EHBO Vereniging Wildervank.

Sponsoring door Nedmag en Zechstein

Afgelopen vrijdag 24 mei hebben wij, voorafgaande aan het Zechstein Volleybal-toernooi in het indoorcentrum in Veendam, uit handen van Nedmag, 10 nieuwe jassen,broeken en hesjes ontvangen en van Zechstein minerals, 10 nieuwe gevulde EHBO tassen ontvangen. Wij als vereniging zijn daar zeer content mee en willen de sponsors ook nog langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun sponsoring.