Op 08 februari 2023 is een nieuwe EHBO cursus gestart met 10 enthousiaste deelnemers. De cursus, gegeven door onze ervaren instructeur, richt zich op het verstrekken van essentiële eerste hulpvaardigheden en kennis aan de deelnemers. Bij de praktische oefeningen maken de deelnemers gebruik van lotus slachtoffers.

De deelnemers zullen leren hoe ze snel en effectief kunnen handelen in noodsituaties en hoe ze verwondingen kunnen behandelen totdat professionele hulp arriveert. Ze zullen ook leren hoe ze reanimatie uitvoeren, hoe ze verstikking herkennen en behandelen en hoe ze de vitale functies van een persoon kunnen controleren.

De cursus is ontworpen om de deelnemers vertrouwd te maken met de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Het is een geweldige gelegenheid voor mensen om zich voor te bereiden op onverwachte situaties en om zich gerust te voelen dat ze de juiste vaardigheden hebben om te helpen bij een noodsituatie.

De deelnemers zijn enthousiast over de cursus en kijken ernaar uit om hun nieuw verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Ze hopen dat ze ooit in staat zullen zijn om iemand het leven te redden met de vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de cursus.

Op dinsdag 28 mei j.l hebben 11 vrijwilligers van de KNV EHBO Wildervank, als een van de eerste EHBO verenigingen in de provincie Groningen, uit handen van twee gediplomeerde instructeurs, het certificaat EHBDD ontvangen.

Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse zettingen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving .

De vrijwilligers van de EHBO vereniging Wildervank hebben cursus gehad in:

  • Kennis over middelen
  • Signaleren, reageren en het beoordelen van slachtoffers
  • Invloed sociale omgeving
  • Kennis over gebruikersmethoden
  • Preventie
  • Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

In het kader van de nieuwe regels omtrent  "Veldnorm Evenementenzorg" is straks een EHBO vereniging, die ingezet wordt bij evenementen, en waarbij sprake kan zijn van alcohol en drugs, verplicht om EHBO'ers te leveren die in het bezit zijn van het EHBDD certificaat.

Wij als EHBO vereniging Wildervank vinden het dan ook belangrijk dat vrijwilligers die bij evenementen lopen weten wat zij moeten doen. Dat geldt niet alleen bij grootschalige muziekevenementen maar ook bij sportevenementen en wandelevenementen. 

Zo zijn de vrijwilligers van de EHBO vereniging Wildervank, die bij deze evenementen lopen, voorzien van diverse aantekeningen op hun diploma. Denk aan "wandelletsel", "Sportletsel", "kinder-EHBO", "BLS/AED" en nu dus ook de aantekening EHBDD. Wij zijn als vereniging weer helemaal bij de tijd.

 

woensdag 15 mei 2019, zijn wij verrast door de RABO bank stad en midden Groningen. Tijdens de gezellige avond in Groningen, voor de Rabobank clubkas Campagne, onder leiding van Erben Wennemars, kregen wij een cheque uitgereikt van maar liefst € 615,- . Wat een geweldig bedrag, en dit dankzij 93 mensen die op ons als vereniging gestemd hebben. 
Voor iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk dank voor jullie stem en steun.

Sponsoring door Nedmag en Zechstein

Afgelopen vrijdag 24 mei hebben wij, voorafgaande aan het Zechstein Volleybal-toernooi in het indoorcentrum in Veendam, uit handen van Nedmag, 10 nieuwe jassen,broeken en hesjes ontvangen en van Zechstein minerals, 10 nieuwe gevulde EHBO tassen ontvangen. Wij als vereniging zijn daar zeer content mee en willen de sponsors ook nog langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun sponsoring.

Cursus EHBDD

In het kader van de nieuwe veldnorm, evenementenhulpverlening, die op 1 maart 2019 van kracht is geworden, zijn wij op 21 mei j.l begonnen om onze eigen vrijwilligers op te leiden voor het omgaan bij slachtoffers bij het gebruik van Alcohol en Drugs. Wij zijn daarmee de eerste EHBO vereniging in Oost-Groningen die mensen opleid voor de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen. Op 28 mei zullen de certificaten worden uitgereikt.