Voorwaarden aanvraag hulpverlening evenementen

 1. De aanvraag dient vroegtijdig en minimaal twee weken van tevoren te worden ingediend.
 2. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, neemt de coördinator hulpverlening contact met u op Het aantal hulpverleners bestaat minimaal uit twee. Inhoudende een koppel van twee personen. De kosten zijn €15 per uur per vrijwilliger. Na 24:00 uur geld een toeslag van  €10.- per uur per vrijwilliger.
 3. Op basis van de door u verstrekte tijden wordt een prijsopgave gedaan. Eventuele langere inzettijden dan vermeld op uw aanvraag wordt (per 15 min) naar rato verrekend.
 4. Reiskosten naar evenementen buiten de gemeente Veendam worden doorberekend naar het aantal gereden kilometers à € 0,21 per km per auto vanaf het vertrekpunt tot aan de locatie van het evenement. Er wordt hierbij met niet meer auto’s gereden dan noodzakelijk is. Parkeer- e/o andere gelden worden netto doorbelast.
 5. Bij aankomst melden de hulpverleners zich bij de contactpersoon van de organisatie van het evenement en na afloop melden zij zich hierbij af .
 6. De organisator van het evenement draagt zorg voor voldoende catering (koffie/thee/fris, evt. broodjes / maaltijden) voor de hulpverlener Dit kan eventueel d.m.v. het verstrekken van voldoende consumptiebonnen.
 7. Bij calamiteiten / incidenten dient altijd, zo snel mogelijk de coördinator hulpverlening hiervan op de hoogte te worden gebracht. Voor eventueel door u, uw organisatie,  veroorzaakte schade aan- en/of diefstal van onze eigendommen stellen wij u aansprakelijk .
 8. Na afloop krijgt de penningmeester opdracht van de coördinator voor de geleverde diensten een rekening te sturen naar de organisator van het evenement Deze factuur dient binnen veertien werkdagen voldaan te worden.
 9. Mocht het vergunning technisch noodzakelijk zijn dat er juiste communicatiemiddelen vereist zijn, dan zal aanvrager hiervoor zorg dragen.
 10. Annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement is kosteloos tot 5 dagen voor aanvang van het evenement Na het verlopen van deze termijn zal bij annulering tot 24 uur voor aanvang van het evenement 50% van de oorspronkelijke prijsopgaaf in rekening worden gebracht. Bij annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement binnen 24 uur voor aanvang van het evenement, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.
 11. Bij annulering van de aanvraag door aantoonbaar onvoorziene omstandigheden worden de werkelijke gemaakte kosten in rekening gebracht.
 12. Tijdens de hulpverlening wordt steeds gebruik gemaakt van standaard verbandmiddelen, deze middelen zijn niet inbegrepen in de prijs. Bijzondere omstandigheden en/of artikelen, zoals o.a. gebruik van de AED en vervanging van toebehoren na het gebruik van de AED, worden u doorberekend.

Bestuur

EHBO vereniging Wildervank